Zprávy z radnice

20.03.2015 09:40

Komise pro sport se zabývá intenzivně hlavním aktuálním tématem a to je řešení koncepce podpory sportu od roku 2016. Do dnešního dne proběhly již čtyři intenzivní jednání výše zmíněné komise, kdy jednotliví členové řešili systém budoucího financování podpory sportu z prostředků města Orlová. Koncepce sportu bude předložena Strategické komisi a Radě města dne 29.4.2015 a také Zastupitelstvu města na jeho 6. jednání dne 22.06. 2015. Součástí bude i řešení problematiky prioritních sportů a prioritních sportovních akcí.

Za komisi sportu P. Hrdina