Jak volit ? 10. - 11. října 2014 jsou volby do zastupitelstva města

03.10.2014 11:37

Volební systém do zastupitelstev měst a obcí je značně odlišný od jiných typů voleb. Oproti jiným je poměrně složitý a mnohdy ani samotní kandidáti nevědí, jaké mají možnosti volby. Jak tedy můžeme nejlépe využít své hlasy?

V komunálních volbách volič disponuje tolika hlasy, kolik se volí mandátů. Pro 31členné zastupitelstvo má volič 31 hlasů. Je zde zároveň několik možností volby.

  1. Zakřížkování jedné celé kandidátky: Nejjednodušší možnost. Pokud ji volič využije, dává tím prakticky všech 31 hlasů dané straně a jejím kandidátům. Každý z nich tak získá jeden preferenční hlas.

  1. Zakřížkování jedné kandidátky a následný výběr kandidátů z jiných subjektů: Pokud je volič rozhodnutý pro jednu stranu, ale jsou mu sympatičtí i kandidáti z jiných politických subjektů, může se rozhodnout pro tuto volbu. Při rozdělování oněch 31 hlasů může zakřížkovat stranu A a následně poté umístit křížek například ke třem kandidátům ze strany B. Strana A tak získává 28 hlasů, po jednom preferenčním hlasu pro každého kandidáta dle pořadí na kandidátní listině, strana B tři, po jednom preferenčním hlasu pro zakřížkované kandidáty.

  1. Výběr mezi kandidáty všech subjektů: Při této volbě si může volič libovolně vybírat mezi všemi kandidáty z kandidujících politických stran a hnutí. Může tedy zakroužkovat kupříkladu 23 kandidátů ze strany A, 5 ze strany B a 3 ze strany C. Strany získávají hlasy dle počtu jejich zakřížkovaných kandidátů. Každý z nich obdrží jeden preferenční hlas.

Je třeba si ovšem dávat pozor, v komunálních volbách se nejdříve sčítají hlasy pro politickou stranu a až následně preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty konkrétního subjektu. Pro přeskočení na kandidátní listině je nutné získat alespoň o 10 % více hlasů, než je průměr na jednoho kandidáta dané kandidátní listiny.

Dále je třeba si také hlídat počet zakřížkovaných kandidátů, který nesmí přesáhnout počet hlasů, jež má volič k dispozici. Pak by byla volba neplatná! Při výběru ze všech kandidátů je také vhodné využít všechny své hlasy. Pokud kupříkladu při volbě do 31členného zastupitelstva volič zakřížkuje pouze 7 kandidátů z různých politických uskupení, 24 jeho hlasů propadá.

 

Kontakt

Místní organizace politického hnutí ANO Orlová Orlová
PSČ 73514
605 184 856 mo.orlova@anobudelip.cz

Novinky

13.10.2014 07:55
Pořadí Podíl Kandidátní listina Pořadí v rámci strany číslo název 1 28 553,00 3 Komunistická str.Čech a...
13.10.2014 07:32
Kandidátní listina Kandidát Navrhující strana Politická příslušnost Hlasy Pořadí zvolení číslo název poř. číslo příjmení, jméno,...
03.10.2014 11:37
Volební systém do zastupitelstev měst a obcí je značně odlišný od jiných typů voleb. Oproti jiným je poměrně složitý a mnohdy ani samotní kandidáti nevědí, jaké mají možnosti volby. Jak tedy můžeme...