Vyjádření jednatele firmy Silexim

19.05.2015 17:40

Vážený pane poslanče Hájku,

V současné době se naše společnost Silexim s.r.o. objevila v různých článcích tiskových a elektronických médií, a to v souvislosti s podnájmem našich  prostor  poslanecké sněmovně pro Váš výkon funkce.  Tyto nepravdivé a zavádějící informace působí zcela účelově negativně a urážlivě, čímž diskreditují naší společnost v očích veřejnosti a u našich obchodních partnerů. 

Sám nejlépe víte, že jsem byl sympatizantem hnutí ANO již před parlamentními volbami.  Po nečekaném úspěchu hnutí ANO ve volbách jsem byl osloven zástupci hnutí  se kterými jsem se seznámil v průběhu předvolební  kampaně, o možnosti zřízení Vaší kanceláře poslance ČR v městě Orlová, respektive o pronájmu kancelářských prostor pro tyto účely. Souhlasil jsem a učinil veškeré nezbytné kroky k zajištění dostatečně reprezentativních kancelářských prostor.

Jednou z podmínek byla dostupnost kanceláře i pro imobilní občany města Orlové a její umístění v centru města. Bohužel jsme takové prostory neměli ve svém vlastnictví, proto jsme Vám navrhli umístění kanceláře v prostorách bytového družstva Orlová. Podmínky bytového družstva ovšem nekorespondovaly s podmínkami, které by akceptovala poslanecká sněmovna (např. 3 měsíční výpovědní lhůta, atd.). Bytové družstvo taktéž nebylo ochotno zajistit kompletní  vybavení kanceláře a komplexních služeb. Proto jsme si na vlastní náklady pronajali kanceláře bytového družstva, provedli nezbytné stavební úpravy, kompletně vybavili a zařídili kanceláře a nabídli Vám je do podnájmu za velice seriózních podmínek, a to včetně komplexních služeb souvisejících s chodem  kanceláře. Veškeré náklady Vám byly vždy řádně předloženy a po schválení i vyúčtovány v souladu s platnou smlouvou. To vše v dobré víře.

S podivem konstatuji, že bohužel  jsem nebyl nikdy médii dotázán ani osloven ohledně vyjádření se k detailním  a konkrétním nákladům na provoz Vaší kanceláře, z čehož vyplynula jednostranná a zcela neověřená diskreditující  informace zveřejněna v médiích.

Na základě výše uvedených informací vám sděluji, že pokud bude i nadále negativní štvavá kampaň za účelem poškození dobrého jména společnosti Silexim s.r.o. pokračovat, aniž bychom se mohli v médiích k dané problematice vyjádřit a vysvětlit naprosto standartní záležitost, zváží naše společnost možnost ukončení smluvního vztahu s poslaneckou sněmovnou a tím zrušení Vaší kanceláře v současných prostorách, a to dle čl. IX, bodu 2. Smlouvy o podnájmu nebytových prostor a vybavení kanceláře poslance ze dne 1.11.2013.

Dále bych Vás chtěl informovat, že naše společnost učiní nezbytné právní  kroky na svou ochranu.

 

S úctou

 

cid:290A0AA90A00430591B2670BDE08DFBF@PC2PC

Ing. Břetislav Škuta
ředitel společnosti
SILEXIM, s.r.o.
Karvinska 1187, 73571 Dětmarovice
email: skuta@silexim. cz
www.silexim.cz   

tel/fax: 596 550 775, 596 550 776
mobil: 608 70 10 74