Rada města Orlová

07.11.2014 18:34

Termíny zasedání Rady města Orlová do konce roku 2014:

Materiálů k projednání na Radu - požehnaně ;-)

  • 12. listopadu 2014
  • 03. prosince  2014
  •                                                                        10 prosince 2014 - II. jednání zastupitelstva města Orlová
  • 17. prosince  2014