Něco o zadluženosti našeho města

15.11.2015 16:50

Rekonstrukce Doubravanu, rekonstrukce chodníku na Masarykově třídě, rekonstrukce škvárového hřiště, internetizace škol, zateplení a výměna oken ZŠ Školní, multifunkční sál DKMO, zateplení a výměna oken DKMO, odkanalizování okrajových částí města.......
celkem přijaté úvěry 99 986 000,- Kč, zbývá zaplatit včetně úroků 54 580 000,- Kč.

Financování dotačně popořených projektů.......úvěr 80 000 000,- Kč, zbývá zaplatit včetně úroků 68 282 000,- Kč

Humanizace centra města......úvěr 50 000 000,- Kč, zbývá zaplatit včetně úroků 51 675 000,- Kč

Takže suma sumárum od roku 2008 do roku 2014 si město půjčilo 229 986 000,- Kč. Současná i budoucí radnice musí do roku 2026 splatit ještě, včetně přepokládaných úroků, 174 537 000,- Kč.
V roce 2015 umažeme 19 074 000,- Kč, v roce 2016 nás čeká dalších 19 078 000,- Kč.

Hlasy nezadlužovat více, začít lépe hospodařit a šetřit jsou více než oprávněné.