Již jsme avizovali:-)

15.01.2016 20:59

Dlouho očekávaný krok nastal a ministr financí Ing. Andrej Babíš podepsal zadání veřejné zakázky na "Humanizaci a revitalizace centra Orlové - Lutyně". Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně zpracované společnostmi Hutní projekt Ostrava a.s., Atelier RAW, s.r.o., MARPO, s.r.o. Veřejná zakázka se sestává z následujících objektů: Humanizace centra Orlové-Lutyně, Revitalizace prostranství centra Města Orlové-Lutyně a Polyfunkční dům A nad parkovištěm v Orlová-Lutyni. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla. Město Orlová je společným zadavatelem veřejné zakázky a zadávací řízení bylo uveřejněno dne 18.12.2015 ve Věstníku veřejných zakázek
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/…/Form/Display/637077. Termín pro dodání nabídek je do 11.2.2016. Předpokládaný termín realizace je červen 2016 až březen 2018. Více informací k veřejné zakázce naleznete na https://mfcr.ezak.cz/.