Informace z 119. zasedání Rady Státního fondu životního prostředí ČR

24.05.2015 23:09

Z rozhodnutí ministra životního prostředí Richarda Brabce z hnutí ANO jsem se stal členem „Rady Státního fondu životního prostředí České republiky“  (RSFŽPČR)

V kompetenci této rady je mimo jiné i projednat a případně doporučit panu ministrovi žádosti na čerpání prostředků z tohoto fondu.

Ve čtvrtek 21.5 proběhlo 119. zasedání RSFŽPČR na kterém jsme projednávali žádosti z našeho města. Je mi potěšením  Vám oznámit, že rada doporučila panu ministrovi ŽP, aby uvolnil finanční prostředky ve výši cca 5,4 mil. Kč pro naše město Orlová.

Konkrétně se jedná o akci Skřítek Vítek v zahradě s dotací cca 2 mil.Kč a dotaci na realizaci energetických úspor v MŠ Okružní ve výši cca 3,4 mil.Kč

V rámci jednání rady jsme také doporučili panu ministru uvolnit finanční prostředky ve výši 1,4 mil. Kč pro  školáky a předškoláky z našeho města na ozdravné pobyty – tvz. školy v přírodě

 

ing. Josef Hájek

poslanec PČR a člen RSFŽPČR