Informace poslance Josefa Hájka k problematice pronájmu poslaneckých kanceláří

19.05.2015 17:35

Po dubnovém jednání zastupitelstva města Orlová se vyrojila řada dezinformací, účelových
manipulací, zkreslování faktů, osobních útoků, jejichž cílem bylo dle mého názoru dehonestovat
hnutí ANO v Orlové a vytvořit pnutí v koalici města.
Z úst opozičních zastupitelů pana Chlubny a paní Kubalové jste se v deníku Dnes ze dne 16.5.
mohli dočíst, že jsme já a paní 1. místostarostka dopustili lží, resp. neetického chování. Jsme
podezírání mimo jiné z toho , že vyvádíme peníze daňových poplatníků prostřednictvím mé
poslanecké kanceláře, konkrétně firmou Silexim.
Je to hrubá lež a nepravda, které se slušný člověk obtížně brání.
Dnes už z faktů vím, že vše bylo dopředu pečlivě připravováno. Proto na dubnovém zastupitelstvu
vystoupil havířovský občan pan B.S, na jehož vystoupení jsem reagoval nepřesným výrokem
spočívající v tom, že jsem sdělil, že mám smlouvu na pronájem poslanecké kanceláře od Bytového
družstva. Není to pravda . Smlouvu na pronájem kanceláře a vybavení uzavírá Kancelář poslanecké
sněmovny. Nikoliv poslanec.
Jelikož se jedná o poměrně složitou problematiku, dovolím si v následujících řádcích osvětlit
pravidla a zásady za kterých probíhá uzavírání smluv mezi Kanceláři poslanecké sněmovny a
poskytovateli služeb.
Poslanecká sněmovna hradí náklady na pronájem kanceláře a její vybavení každému poslanci.
Pro poskytování těchto služeb se uzavírají smlouvy mezi objednatelem, kterým je Kancelář
poslanecké sněmovny a poskytovateli či poskytovatelem služeb. Smlouvu tedy neuzavírá
poslanec, ale Kancelář poslanecké sněmovny (KPS)
Proto, aby KPS mohla uzavřít smlouvu na poslaneckou kancelář musí každý poslanec dodržet
pokyny uvedené v „Usnesení rozpočtového výboru č.14 z koku 2014 – příloha č.2. v platném znění.
Viz.  https://orlova.anobudelip.cz/file/edee/orlova/nahrady_posl.pdf 
Kromě těchto pokynů vydává KPS vzorové smlouvy, které musí smluvní strany respektovat. KPS
umožňuje uzavřít smluvní vztah na pronájem místnosti a pronájem vybavení ve třech variantách.
1. KPS uzavře zvlášť smlouvu na pronájem místnosti, která je vlastníkem objektu a zvlášť smlouvu
s majitelem vybavení v případě, že se jedná o odlišné subjekty
2. KPS uzavře jedinou smlouvu v případě, že poskytovatel služeb je současně vlastníkem objektu a
majitelem vybavení
3. KPS může uzavřít smlouvu i s poskytovatelem služeb, který si jednu službu pronajímá od dalšího
subjektu.
V případě pronájmu mé poslanecké kanceláře postupovala KPS ve variantě č. 3.
Bytové družstvo Orlová bylo schopno s KPS uzavřít smlouvu pouze na pronájem místnosti nikoliv
i smlouvu na vybavení kanceláře. Proto KPS uzavřela smlouvu s firmou Silexim, která se
zavázala zajišťovat komplexní služby, tj. pronájem kanceláře a vybavení.
Jelikož firma Silexim nevlastní prostory kanceláře, uzavřela smlouvu na pronájem kancelářských
prostor od Bytového družstva Orlová , které je vlastníkem prostor, kde sídlí moje poslanecká
kancelář.
Existují tedy smluvní vztahy mezi KPS a firmou Silexim a firmou Silexim a bytovým družstvem.
Dle těchto smluv probíhají i fakurace.
Veškerou administrativní přípravu smluv mezi všemi subjekty pro mne tehdy zajišťoval můj asistent
ing. Vrbata.
Moje poslanecká kancelář byla vybavena novým nábytkem, zařízením a vybavením, které ze svých
prostředků investovala firma Silexim. Je tedy logické, že požadovala po KPS vyšší úhrady za své
služby v prvním roce.
Z tohoto důvodu KPS v roce 2014 proplatilo na fakturách firmě Silexim celkem 282 200,-Kč
Vše je doložitelné a samozřejmě k nahlédnutí.
Roční náklady na provoz mé poslanecké kanceláře byly tedy v loňském roce ve výši 282 200,-Kč.
Na serveru Aktuálně.cz si můžete zjistit náklady na provoz všech poslaneckých kanceláří. Z 19
poslanců zvolených za MS kraj jsou náklady na provoz mé poslanecké kanceláře v pořadí
„Nejdražší po Nejlevnější kancelář na 11 místě.
Nejvyšší částky Kancelář poslanecké sněmovny ve výši 362 400,-Kč jsou u nás v MSK hrazeny
poslancům: René Čípovi – KSČM , Janě Lorencové – hnutí ANO a Herbertu Paverovi -TOP 09
Naopak k nejlevnějším patří provoz kanceláře poslance Zbyňka Stanjury – 188 820,- Kč, ale ten je
již v druhém volební období.
Financování mé poslanecké kanceláře je vedeno v souladu se všemi zákonnými normami, kterými
se řídí financování poslaneckých kanceláří. Mé svědomí je čisté.
Negativní mediální kampaní proti mé osobě je poškozováno obchodní jméno firmy Silexim.
Jednatel této firmy mi sdělil, že za těchto okolností bude zvažovat vypovězení smlouvy s KPS.
V úvodu mého článku jsem vyslovil oprávněnou domněnku, že je stále v Orlové skupina, která se
snaží systémově vytvářet rozkol v koalici. Nyní si k tomu vybrala hnutí ANO. Je zajímavé, že tyto
útoky zesílili poté, co jsem oznámil, že se mi podařilo spolu s panem starostou dojednat na
ministerstvu financí termín zahájení zadávacího řízení na rekonstrukci náměstí města Orlové.
Červnové jednání zastupitelstva města Orlové proto může být velmi zajímavé.
Josef Hájek
poslanec za hnutí ANO