Finanční výbor

22.01.2015 13:59

Dne 6.1.2015 se konalo 1. zasedání Finančního výboru ZM.
Jednání se zúčastnili všichni její členové včetně členky za hnutí ANO 2011.
Hlavním předmětem jednání bylo schválení termínů jednání FV na 1.pololetí 2015 a návrh plánu práce FV na rok 2015,
který bude součástí programu jednání 3. zasedání Zastupitelstva města Orlová dne 9.2.2015.