1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Orlová

03.11.2014 20:39

Slavnostním slibem nových zastupitelů zasedání začalo a následovalo "kolečko" voleb nového vedení města.

Tak jak bylo předjednáno v koaliční smlouvě volba orgánů města dopadla následovně:
Starosta:             Ing.Tomáš Kuča - ČSSD
1.místostarosta: Mgr. Bc. Renata Potyšová - ANO
2.místostarosta: Ing.Petra Jenčmionková - ANO
Rada města:
Ing.Petr Hrdina - ANO
Ing.Stanislav Kasaj - ANO
Mgr.Kamil Palonczy - ČSSD
Bc.Martin Klčo - ČSSD
Mgr.Roman Galia - ČSSD
Mgr.Vladislav Szkandera - KDU-ČSL a KONS

Předsedové výborů:
Finanční  - Ing.Marcela Ryšková - ANO
Kontrolní - Mgr.Miroslav Chlubna - Nezávislí
Pro národnostní menšiny - Mgr.Bc.Renata Potyšová - ANO