Soudní spor.

13.12.2015 17:46

Dne 10.12.2015 proběhlo soudní jednání iniciované naší členkou Mgr. Bc. Renatou Potyšovou, která se žalobou domáhala ochrany osobnosti, proti Ing. Waldemaru Danělišynovi. V průběhu jednání byl mezi účastníky řízení uzavřen smír a to s podmínkou, kterou si kladla strana žalující, a to že žalovaná strana zveřejní, po nabytí právní moci usnesení, na svých webových stránkách "Orloviny.cz", požadovanou omluvu, která bude součástí usnesení a tutéž omluvu zašle, v písemné podobě, žalující straně.
Na nákladech spojených se soudním řízením se strany dohodly tak,že každá strana ponese 50 % vynaložených nákladů.
Text požadované omluvy vám poskytneme po doručení pravomocného usnesení.