BUDEME PROSAZOVAT A PODPOROVAT

  • využití možností a kapacit Hotelu Sport, jehož provozovatelem je SMO městská akciová společnost, jako poskytovatele praxe pro občany vzdělané v oboru pohostinství a cestovní ruch bez zkušeností v oboru, popřípadě rekvalifikované v tomto oboru, či jako poskytovatele praxe při rekvalifikačních kurzech ve spolupráci s ÚP, mimo jiné i v rámci sociální politiky jako možnost pomoci pro ženy, které se ocitly ve složité životní situaci a potřebují rekvalifikaci či praxi,
  • projekt „Chráněná dílna“ a vytváření chráněných pracovních míst jako možnost pracovního uplatnění pro občany se zdravotním postižením.